Plan rada i početak rada sa edukacijom počinje u toku 2019. godine. Hvala na razumevanju.